ด.ญ. จิรชญา และ ด.ญ. พิมพ์พิชญา คว้ารางวัลชนะเลิศ NSM Junior Science 2024

ด.ญ. จิรชญา และ ด.ญ. พิมพ์พิชญา คว้ารางวัลชนะเลิศ NSM Junior Science 2024

05-04-2024
1
ด.ญ. จิรชญา และ ด.ญ. พิมพ์พิชญา คว้ารางวัลชนะเลิศ NSM Junior Science 2024
     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ประกาศผลรางวัลการแข่งขัน “NSM Junior Science Influencers 2024”
เวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เริ่มจากตัวเรา” โดยรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล ตกเป็นของ 
ด.ญ. จิรชญา ชั่งใจ กับผลงาน “Zero Waste” และ ด.ญ.พิมพ์พิชญา ตันทองทิพย์ กับผลงาน “ภาวะโลกร้อน” ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
01
     ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.NSM กล่าวว่า “ต้องขอชื่นชมความสามารถของน้อง ๆ เยาวชนทุกคนที่สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 21 คน 
และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล สำหรับโครงการ NSM Junior Science Influencers ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใตหัวขอ “รักษ์โลก เริ่มจากตัวเรา” 
ซึ่งความท้าทายคือเยาวชนต้องเตรียมเนื้อหาและสื่อสารประเด็นทางวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อที่กำหนดให้เข้าใจง่าย ภายในเวลา 3 นาที 
นี้จึงเป็นอีกเวทีสำคัญในการผลักดันเยาวชนไทยสู่นักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ โดยเราคาดหวังว่าโครงการนี้จะร่วมสร้างความตระหนัก
และนำไปสู่การร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของโลกต่อไป”
02
     ผลปรากฏว่า ผู้คว้ารางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม 2 รางวัล ได้แก่ ด.ญ. จิรชญา ชั่งใจ ในหัวข้อ “Zero Waste” ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร และ ด.ญ. พิมพ์พิชญา ตันทองทิพย์ ในหัวข้อ “ภาวะโลกร้อน” ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
03

ทั้งนี้ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศและได้รับรางวัลจะได้มีโอกาสร่วมงานกับ NSM ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ในกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับ รางวัล “NSM Junior Science Influencers The Best NSM JSI Short Science Video of 2024” ผู้สนใจสามารถเข้าไปร่วมโหวตกดไลค์คลิปวีดีโอที่ถูกใจที่ได้ที่ YouTube: NSM Thailand โดยจะประกาศผลในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ผานชองทาง: Facebook: NSM Thailand และwww.nsm.or.th ต่อไป