อพวช. ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

อพวช. ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

16-12-2021
(อพวช.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม 2564 /องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. และคณะผู้บริหาร อว. ทั้งนี้ นายสุรวงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

LINE ALBUM 5 64 211205 7

13

นอกจากนี้ กระทรวง อว. ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "อว. รวมพลัง ทำความดี ถวายพ่อหลวง" กิจกรรม “Clear and Clean” ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ และสถาบันอุดมศึกษาในกํากับ อว. ทั่วประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว และคณะผู้บริหาร อว. พร้อมด้วย นายสุรวงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ อพวช. ร่วมทำ กิจกรรม “Clear and Clean” ณ พื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ

LINE ALBUM 5 211205

 

LINEALBUM5-642112055

LINEALBUM5-642112053

LINEALBUM5-642112054

11

A1F0B51B-D9F1-4465-BC0C-432149179BD4

LINEALBUM5

LINEALBUM5-642112058

LINEALBUM5-642112052

LINEALBUM5-642112051