อพวช. ศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางด้านการจัดการความรู้ ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

อพวช. ศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางด้านการจัดการความรู้ ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

13-07-2022
03

12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางด้านการจัดการความรู้ โดยมีนางสุนิสา ปิยะสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมองค์กร ให้การต้อนรับและแนะนำข้อมูลองค์กร ณ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

0402