อพวช. ร่วมประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6

อพวช. ร่วมประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6

07-11-2022
1

7 พฤศจิกายน 2565 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับสากล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

0102