เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

09-12-2021

2 ตุลาคม 63 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย นายอนันตกร ขยันงาน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (อพวช.) เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย