อพวช. เปิดตัวกิจกรรม “Research show by Naturalist 2023” ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวโดย 12 นักวิทยาศาสตร์หญิง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านธรรมชาติวิทยาให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่

อพวช. เปิดตัวกิจกรรม “Research show by Naturalist 2023” ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวโดย 12 นักวิทยาศาสตร์หญิง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านธรรมชาติวิทยาให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่

17-12-2022
NSMG-1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัวกิจกรรม Research Show by Naturalist 2023 ภายใต้หัวข้อ “Women in Science” ผ่านนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงทั้ง 12 ท่าน มาเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวของการทำงานด้านธรรมชาติวิทยา ผ่านประสบการณ์อันน่ามหัศจรรย์ในธรรมชาติที่คุณไม่อาจรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และเห็นคุณค่าของนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงในสังคม นำไปสู่การจุดประกายให้เด็กผู้หญิงรุ่นต่อไปได้กลายเป็นพลังรุ่นใหม่ในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์แรกของเดือน เริ่มเสาร์แรกวันที่ 7 มกราคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี 

NSMG-2

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “สำหรับโครงการ “Research Show by Naturalist” เป็นโครงการที่ อพวช. จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งจะมีการเปลี่ยนหัวข้อ   ไปในแต่ละปี สำหรับกิจกรรมพบนักธรรมชาติวิทยา Research Show by Naturalist 2023 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Women in Science” เพื่อสะท้อนบทบาทที่สำคัญของผู้หญิงในวงการวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผลสำรวจข้อมูลโดยยูเนสโกพบว่าผู้หญิงที่ประกอบอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และในรอบทศวรรษที่ผ่านมามีนักวิทยาศาสตร์หญิงได้รับรางวัลโนเบลในสาขาวิทยาศาสตร์เพียงแค่ 8% ทำให้ อพวช. เล็งเห็นความสำคัญจึงพยายามผลักดันและสนับสนุนผลงานของนักวิจัยผู้หญิง เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมของผู้หญิงในวงการวิทยาศาสตร์ ผ่านโครงการ “Research show by Naturalist 2023” พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนผู้หญิงหันมาสนใจกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยามากขึ้น และสร้างความสนใจให้กับประชาชนวงกว้างได้เห็นคุณค่าของนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงในสังคม อันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงรุ่นต่อไปให้กลายเป็นพลัง   รุ่นใหม่ในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

NSMG-3

กิจกรรม Research Show by Naturalist 2023 ประกอบไปด้วยเรื่องราวความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์อันหลากหลายที่น่าสนใจ อาทิ สื่อสารวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, นิเวศวิทยา, สตัฟฟ์สัตว์, พฤษศาสตร์, บรรพชีวิน, วิทยาศาสตร์ทางทะเล, มีนวิทยา และธรณีวิทยา ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรม Naturalist Fan Club ได้ร่วมพูดคุย กับ 12 นักธรรมชาติวิทยารุ่นเยาว์มาถ่ายทอดประสบการณ์และผลงานสะสมต่าง ๆ อาทิ ด้านบรรพชีวิน ด้านสัตว์เลื้อยคลาน ด้านนก ด้านสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ด้านแมลง ด้านสัตว์ทะเล ถือเป็นผู้สะท้อนผลของการส่งต่อแรงบันดาลใจจากนักธรรมชาติวิทยาของ อพวช. สู่เยาวชนรุ่นเยาว์ที่มีความสนใจในงานด้านธรรมชาติวิทยาที่พร้อมจะเป็นแรงผลักดันให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักธรรมชาติวิทยาต่อไปในอนาคต

NSMG-5NSMG-4

สำหรับกิจกรรมฯ ดังกล่าว จะดำเนินการจัดขึ้นทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือนตลอดปี 2566 เริ่มเปิดตัวครั้งแรกในตอน “Women in Science Communication” โดย ดร.อารมณ์ มุจรินทร์ ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี สามารถติดตามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่ Facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 577 9999 ต่อ 1442

RSN2023-01