พิธีเปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Things

พิธีเปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Things

13-12-2021
พิธีเปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Things

10 ตุลาคม 2564 / ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Things โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส กล่าวรายงาน และดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ (อพวช.) กล่าวรายงานความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการ Puzzling Things ระหว่าง อพวช. และ กศน. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จ.นราธิวาส

 

S47620126

S47620135

S47620133

S47620137

S47620128

S47620132

S47620131

S47620136

S47620129