พร้อมเจรจาความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันในการพัฒนาสวนป่า ของ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

พร้อมเจรจาความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันในการพัฒนาสวนป่า ของ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

09-12-2021
พร้อมเจรจาความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันในการพัฒนาสวนป่า ของ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

30 ส.ค. 63 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และเจ้าหน้าที่ อพ. เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการของสวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี พร้อมเจรจาความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันในการพัฒนาสวนป่า ของ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. โดยมีคุณกัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุช และนางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุช พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำในการทำงานในหลาย ๆ ด้าน เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานของ อพวช. ต่อไปในอนาคต

12594323436951

12592254374878

12592252772465

12592252181073

12592252404607

12592253925973

12592254638915

12594323342703

12594323263161

12592254886173

12592254823276

12592254530764

12592254215320

12592253973826

12592253521595

12592253374769