อพวช. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์

อพวช. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์

20-08-2022
999

19 สิงหาคม 2565/ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ H.E. Dr. HuI Seingheng Director General, National Chair of Cambodia COSTI, General Department of Science,Technology & Innovation และคณะผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Ministry of Industry, Science, Technology & Innovation) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

NSMT8