อพวช. ร่วมกิจกรรม “พลังพิพิธภัณฑ์ สร้างสรรค์ไทย: The Power of Thai Museums” เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565

อพวช. ร่วมกิจกรรม “พลังพิพิธภัณฑ์ สร้างสรรค์ไทย: The Power of Thai Museums” เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565

20-09-2022
Museum Talk

19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อพวช. ร่วมเปิดกิจกรรม “พลังพิพิธภัณฑ์ สร้างสรรค์ไทย: The Power of Thai Museums” เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 โดยมี ดร.วิลาสินี ไตรยราช ผู้อำนวยการกองวิจัยและบริการวิชาการ อพวช. ร่วมบรรยายพิเศษในกิจกรรม Museum Talk ในหัวข้อ “งานวิจัยพื้นที่สามวัยโดยบริบทของนิทรรศการและกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นฐาน” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร