อพวช. ร่วมอำลาตำแหน่งและมอบของที่ระลึกแก่ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.

อพวช. ร่วมอำลาตำแหน่งและมอบของที่ระลึกแก่ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.

01-09-2023
NN547

1 กันยายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมคณะผู้บริหาร อพวช. ร่วมอำลาและมอบของที่ระลึกแก่ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการอำลาตำแหน่งหลังหมดวาระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่ง รมว.อว. รวมทั้งสิ้น 3 ปี ณ อาคารพระจอมเกล้า (ถนนโยธี) กระทรวง อว.

NN5521