พร้อมเดินหน้าเปิดตัวโครงการ ผลิตนักสร้างเกมรุ่นเยาว์ “RSU Digital Game Dev” ร่วมเป็น “ผู้สร้าง” มากกว่า “ผู้เสพ” หวังให้เยาวชนใช้เวลาว่างระหว่างเรียนให้เป็นประโยชน์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

พร้อมเดินหน้าเปิดตัวโครงการ ผลิตนักสร้างเกมรุ่นเยาว์ “RSU Digital Game Dev” ร่วมเป็น “ผู้สร้าง” มากกว่า “ผู้เสพ” หวังให้เยาวชนใช้เวลาว่างระหว่างเรียนให้เป็นประโยชน์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

08-12-2021
พร้อมเดินหน้าเปิดตัวโครงการ ผลิตนักสร้างเกมรุ่นเยาว์ “RSU Digital Game Dev” ร่วมเป็น “ผู้สร้าง” มากกว่า “ผู้เสพ” หวังให้เยาวชนใช้เวลาว่างระหว่างเรียนให้เป็นประโยชน์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

8 สิงหาคม 2561 –  ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (คนด้านขวามือ) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (คนกลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และ ผศ.ดร. เชษฐเนติ ศรีสอ้าน (คนด้านซ้ายมือ) คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป พร้อมเดินหน้าเปิดตัวโครงการ ผลิตนักสร้างเกมรุ่นเยาว์ “RSU Digital Game Dev” ร่วมเป็น “ผู้สร้าง” มากกว่า “ผู้เสพ” หวังให้เยาวชนใช้เวลาว่างระหว่างเรียนให้เป็นประโยชน์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี