อพวช. ให้การต้อนรับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในการประชุมหารือความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิทย์ฯ 66

อพวช. ให้การต้อนรับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในการประชุมหารือความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิทย์ฯ 66

29-03-2023
NSMCounsellor1

28 มีนาคม 2566 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ อพวช. พร้อมด้วย นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช. ให้การต้อนรับคุณแอฟว์ ลูแบ็ง (Ms.Eve Lubin) ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Counsellor, Head of the Cooperation and Cultural Affairs Section) และคณะ ในการประชุมหารือความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า คลองห้า จ. ปทุมธานี

NSMCounsellor12NSMCounsellor13NSMCounsellor15NSMCounsellor16