อพวช. เป็นตัวแทน มอบกล่อง "อพวช. ห่วงใย ใส่ใจด้วยรัก"

อพวช. เป็นตัวแทน มอบกล่อง "อพวช. ห่วงใย ใส่ใจด้วยรัก"

13-12-2021
 อพวช. เป็นตัวแทน มอบกล่อง "อพวช. ห่วงใย ใส่ใจด้วยรัก"

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำโดย นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพวช. เป็นตัวแทน มอบกล่อง "อพวช. ห่วงใย ใส่ใจด้วยรัก" โดยมี นายธนกร เอมสวาสดิ์ เจ้าหน้าที่ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จ.ปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ จำนวน 200 กล่อง ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี