สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ”

สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ”

07-12-2021
สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ”

เปิดสัมมนา – วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นางกรรณิการ์ เฉิน (คนที่ 4 ขวา) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. ให้การต้อนรับคณะ Dr. Nozomu Sakuraba (คนที่ 4 ซ้าย) The Director of Space Education Center, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) และ Mr. Hajime Onga (คนที่ 3 ซ้าย) First Secretary of The Embassy of Japan in Thailand ในการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ” (Space Education for Educators) ณ อพวช. ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี