นิทรรศการ “Digital City”

นิทรรศการ “Digital City”

08-12-2021
นิทรรศการ “Digital City”

20 กรกฎาคม 2561 / ปทุมธานี – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พัฒนานิทรรศการถาวรชุดใหม่ล่าสุดสำหรับจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ นิทรรศการ “Digital City” หวังสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างแรงบันดาลใจ และเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลกับเมืองในอนาคต พร้อมเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 99A8854 1600x1067

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศ  เช่น การสื่อสาร การจราจร สาธารณสุข การประกอบธุรกิจ เป็นต้น อีกทั้งรัฐบาลเองยังมีการผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร    เพื่อพัฒนาการจัดการเมืองและชุมชนให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อพวช. โดยพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีแนวคิดในการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันสำหรับเมืองดิจิทัลหรือเมืองในอนาคต รวมทั้ง นำเสนอความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ พร้อมปลูกฝังทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อมให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับยุคดิจิทัลต่อไป โดยผ่านนิทรรศการถาวรในชุด Digital City ซึ่ง อพวช. ต้องขอขอบคุณบริษัทซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด      ผลิตฮาร์ดิสก์ไดรฟ์ชั้นนำของประเทศไทย สำหรับการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนิทรรศการชุดนี้

 99A8888 1600x1067

 99A8851 1600x1067

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า นิทรรศการ Digital City เป็นนิทรรศการที่สะท้อนให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในอนาคต โดยจัดแสดงในบรรยากาศเสมือนจริง โดยแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ตามรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ โซนห้องทำงาน ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการใช้ชีวิต ด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลายและสามารถทำงานได้พร้อมๆ กัน ทำให้สะดวกสบายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โซนห้องน้ำที่ชาญฉลาดและรู้ความต้องการของคุณ เป็นการนำเอาระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และนำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ผ่าน Smart Mirror โดยการแสดงค่าการเต้นของหัวใจ   ดัชนีมวลกาย รวมถึงฟังก์ชั่นอื่น ๆ ให้เลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย โซนห้องครัวแห่งอนาคต ที่ทุกอย่างสั่งได้แค่ปลายนิ้ว ไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลโภชนาการ การบอกวิธีการปรุงอาหาร รวมถึงระบบการจัดการขยะในบ้าน และการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบที่มีอยู่ หรือตู้เย็นอัจริยะที่สามารถตรวจสอบวัตถุดิบและช้อปปิ้งสินค้าได้ทันที โซนความบันเทิงเต็มรูปแบบ   ที่ตอบรับทุกไลฟ์ไตล์ ผู้ชมสามารถเลือกเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การชมภาพยนตร์ 3D การเล่นเกม VR หรือความบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย โซนห้องนอนที่อยู่สบาย มิติใหม่แห่งการพักผ่อน จัดแสดงห้องนอนที่มีการนำระบบการควบคุมไฟ

 99A9013 1600x1067

 99A9035 1600x1067

และการสร้างบรรยากาศภายในห้องนอนมาเอื้อต่อการพักผ่อนของผู้อยู่อาศัย โซนสวนสวยด้วยเทคโนโลยี ผู้ชมจะได้เห็นประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการดูแลสวน การบริหารจัดการด้านพลังงานภายในบ้าน รวมถึงการจัดการเรื่องน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โซนการเดินทางที่สะดวกสบายวางแผนได้ตามใจ เป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับระบบการขนส่งสาธารณะ ให้สามารถเลือกการเดินทางตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ และสามารถวางแผนและจัดการเวลาบนท้องถนนได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนิทรรศการที่หลากหลายแล้ว ภายในนิทรรศการยังมีกิจกรรมเสริมศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการอีกด้วย

 99A9141 1600x1067

 99A9132 1600x1067

นิทรรศการ Digital City เปิดให้บริการในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี ทุกวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 577 9999 หรือ www.nsm.or.th Facebook : NSMthailand

 

99A90901600x1067

99A90771600x1067

99A90751600x1067

99A90601600x1067

99A90521600x1067

99A89641600x1067

99A90231600x1067

99A89591600x1067

99A89391600x1067

99A89131600x1067

99A89311600x1067

99A88981600x1067

99A88931600x1067

99A88701600x1067

99A88171600x1067

99A87831600x1067

99A87781600x1067