ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

08-12-2021
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

18 พฤศจิกายน 2561 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (คนที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ติดตามชมมากกว่า 10,000 คน จาก 63 ประเทศทั่วโลก ซึ่งหวังว่าการแข่งขันครั้งนี้จะสามารถขับเคลื่อนและผลักดัน เยาวชนไทยในการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์ ตอบโจทย์ในยุค Thailand 4.0 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายด้าน “วิทย์สร้างคน” ที่มุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคมไทย ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ เยาวชนทีมชาติไทยที่ได้รับรางวัลทุกคน โดยการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่16 จะถูกจัดขึ้นในปี 2562 ณ ประเทศฮังการีต่อไป

DSC063531600x1067

DSC063461600x1067

DSC063281600x1067

DSC062891600x1067

DSC062841600x1067

DSC062801600x1067

DSC062671600x1067

DSC062591600x1067

DSC062461600x1067

DSC062371600x1067

DSC062211600x1067

DSC062191600x1067

DSC061671600x1067

DSC061441600x1067

256111181600x1199