กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

07-12-2021
กิจกรรม "The Research Show by Naturalist"

รายละเอียดกิจกรรม "The Research Show by Naturalist" ประจำเดือนเมษายน 2560

พบกับนักธรรมชาติวิทยาพืชใบเลี้ยงคู่

ข่าวสาร

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ในตอน Wide Wild Woods : ใต้ร่มไทรใหญ่
โดย Nat.ชาย (ดร.ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ)

พบกับนักธรรมชาติวิทยาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

ข่าวสาร

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2560
ในตอน Hop Hop the Leaping Frods : อ๊อบ อ๊อบ จอมกระโดด
โดย Nat.ชัย (สัญชัย เมฆฉาย)

พบกับนักธรรมชาติวิทยาหอย

ข่าวสาร

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560
ในตอน Muddy Mollucs : หอยเล่นเลน
โดย Nat.เหน่ง (บังอร ช่างหลอม)


จัดกิจกรรมในเวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รับจำนวน 60 คน

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา


***หมายเหตุ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเท่านั้น***