อพวช. เปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จ. ยะลา

อพวช. เปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จ. ยะลา

04-08-2022
02

1 สิงหาคม 2565 /ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จ.ยะลา โดยมีผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับฯ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ซึ่งงานฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม– 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา