อพวช. ร่วมกับ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จัดกิจกรรม Nature Trail with Naturalist @Wangtakrai พาเยาวชนศึกษาธรรมชาติกับนักธรรมชาติวิทยา ณ อุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก

อพวช. ร่วมกับ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จัดกิจกรรม Nature Trail with Naturalist @Wangtakrai พาเยาวชนศึกษาธรรมชาติกับนักธรรมชาติวิทยา ณ อุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก

21-01-2023
Trail1

20 มกราคม 2566 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จัดกิจกรรม Nature Trail with Naturalist @Wangtakrai เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และศึกษาเส้นทางธรรมชาติกับนักวิชาการด้านธรรมชาติวิทยาของ อพวช. พร้อมจุดประกายให้เกิดความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจด้านธรรมชาติวิทยาแก่เยาวชนในอนาคต โดยมีเยาวชนจาก โรงเรียนหัวเขาแก้ว และโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ อุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก

Trail2Trail3Trail4Trail1Trail6