ดร.ชนินทรวรรณวิจิตรรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อพวช.  เป็นตัวแทนของผู้อำนวยการคณะผู้บริหารบุคลากรของอพวช. ส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่คณะบุคลากรทางการแพทย์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจในการต่อสู้กับโควิด

ดร.ชนินทรวรรณวิจิตรรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อพวช.  เป็นตัวแทนของผู้อำนวยการคณะผู้บริหารบุคลากรของอพวช. ส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่คณะบุคลากรทางการแพทย์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจในการต่อสู้กับโควิด

09-12-2021
ดร.ชนินทรวรรณวิจิตรรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อพวช.  เป็นตัวแทนของผู้อำนวยการคณะผู้บริหารบุคลากรของอพวช. ส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่คณะบุคลากรทางการแพทย์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจในการต่อสู้กับโควิด-19 ณศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 อาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

19 มิถุนายน 2564 /ดร.ชนินทรวรรณวิจิตรรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อพวช.  เป็นตัวแทนของผู้อำนวยการคณะผู้บริหารบุคลากรของอพวช. ส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่คณะบุคลากรทางการแพทย์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจในการต่อสู้กับโควิด-19 ณศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 อาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต