กฟผ. ผนึกกำลัง อพวช. ปั้นอินฟลูเอนเซอร์รุ่นจิ๋วผลิตคอนเทนต์ด้านพลังงานสุดปัง

กฟผ. ผนึกกำลัง อพวช. ปั้นอินฟลูเอนเซอร์รุ่นจิ๋วผลิตคอนเทนต์ด้านพลังงานสุดปัง

26-05-2022
กฟผ.1

กฟผ. จับมือ อพวช. ปั้นเยาวชนนักสื่อสารสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านพลังงาน พัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ เปลี่ยนเรื่องพลังงานที่เข้าใจยากให้กลายเป็นคอนเทนต์สุดปังโดนใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างค่านิยมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ดร.พีระนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมเปิดกิจกรรม Junior Influencer for Youth Power @Bang Kruai เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของเยาวชนสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านพลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

กฟผ2

นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม กฟผ. กล่าวว่า กิจกรรม  Junior Influencer for Youth Power @Bang Kruai เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ อพวช. พัฒนาเยาวชนสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เล่าเรื่องพลังงานที่เข้าใจยากให้กลายเป็นคอนเทนต์สุดปังโดนใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การขยายเครือข่ายสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียวจากโรงเรียนสู่ชุมชน และขยายผลต่อยอดสู่การสร้างชุมชนสีเขียวต้นแบบในโครงการบางกรวยกรีนคอมมิวนิตี้ (ฺBang Kruai Green Community) พัฒนาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี ค.ศ.2050 มีเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยจัดอบรมรุ่นแรกในวันที่ 25-26 พฤษภาคมนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและผลิตสื่อจากวิทยากรมืออาชีพศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมน้อง ๆ เยาวชนจะต้องผลิตคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการพลังงาน การจัดการขยะ หรือการปลูกต้นไม้ในบ้านและโรงเรียน โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล สำหรับประเภทสถานศึกษาจะตัดสินรางวัลจากโรงเรียนที่มียอดไลก์และแชร์คลิปวีดีโอดังกล่าวบน YouTube และ Facebook รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000 ครั้ง และมีจำนวนมากที่สุดเป็น 3 ลำดับแรก จะได้รับรางวัลโรงเรียนละ 14,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ทั้งนี้คลิปวิดีโอที่ชนะการประกวดจะนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กฟผ. ต่อไป

กฟผ.03

ดร.พีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. กล่าวเพิ่มเติมว่า เยาวชนที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม Junior Influencer for Youth Power @Bang Kruai จะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นจากวิทยากรมืออาชีพ อาทิ การสื่อสารเพื่อพิชิตกลุ่มเป้าหมาย การถ่ายภาพและทำคลิปวีดิโอเบื้องต้น การเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรอย่างมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและเรียนรู้พื้นฐานการแสดง เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ได้รับเทคนิคและแนวทางการฝึกฝนพัฒนาทักษะต่าง ๆ สู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถผลิตเนื้อหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าสนใจ สร้างความตระหนักให้กับเยาวชนและประชาชนในการใช้พลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กฟผ.04