NSM เปิดคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาที่ใหญ่และดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

NSM เปิดคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาที่ใหญ่และดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

31-01-2024
NSM0125

NSM เปิดคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาที่ใหญ่และดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทั้งช้าง ยีราฟ หมีควาย เสือดำ เสือโคร่ง กวาง เพนกวิน พะยูน งูอนาคอนด้า ชิมแปนซี จระเข้ ม้าลาย พะยูนน้อยน้องมาเรียม เผยสตัฟฟ์ด้วยเทคนิค Taxidermy ที่เป็นการผสมผสานวิทยศาสตร์กับศิลปะมีความโดดเด่นเหมือนจริง ล่าสุดเตรียมโชว์ “ปลาออร์” (oarfish) หรือ “ปลาพญานาค” ปลาทะเลน้ำลึกตัวแรกที่จับได้ในทะเลสตูล ส.ค.นี้
 

NSM๋J01

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM แถลงข่าวเปิดคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาที่ใหญ่และดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า NSM มีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาจากทั่วโลก ทั้งตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์ Taxidermy ตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างเปียก ตัวอย่างเหล่านี้มีความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ NSM ยังมีนักวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญและหลากหลาย ในการออกไปสำรวจ วิจัย จัดจำแนก การเก็บรักษาวัสดุตัวอย่างที่สำคัญและมีคุณค่า มาสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดไปสู่สังคม  

FocusG01

ผศ.ดร.รวิน กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน NSM มีศูนย์บริหารคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและสัตว์สตัฟฟ์ ที่มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ เจ้าหน้าที่ สถานที่ และคลังวัสดุตัวอย่างที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งรวมทั้งยังมีความเชี่ยวชาญการทำสัตว์สตัฟฟ์ด้วยเทคนิค Taxidermy ถือเป็นการผสมผสานวิทยศาสตร์กับศิลปะ เพื่อให้ผลงานออกมาเสมือนจริงมากที่สุด โดยเฉพาะกายวิภาคเฉพาะของสัตว์ชนิดนั้น ๆ ที่ใช้ในการคงสภาพร่างกายสัตว์หลังจากเสียชีวิตไปแล้ว ให้เก็บรักษาอยู่ได้นาน และยังคงลักษณะของสัตว์ไว้ได้เหมือนเดิมทุกประการ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ไม่ให้ชำรุดเสียหาย จากความร้อน ความชื้น แมลง เชื้อรา หนูและแมลงสาบ ที่อาจทำความเสียหายต่อสัตว์สตัฟฟ์ได้ รวมถึงการตกแต่งลักษณะภายนอกให้ครบสมบูรณ์ ถูกต้อง และสวยงาม เหมือนกับการได้ชุบชีวิตสัตว์ตัวหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง

FocusG012FocusG015413

“สำหรับผลงานโดดเด่นในการสตัฟฟ์สัตว์ด้วยเทคนิค Taxidermy ของ NSM มีมากมาย ได้แก่ การสตัฟฟ์สัตว์ขนาดใหญ่ อาทิ ช้าง ยีราฟ หมีควาย เสือดำ เสือโคร่ง กวาง เพนกวิน พะยูน งูอนาคอนด้า ชิมแปนซี จระเข้ ม้าลาย รวมทั้ง การสตัฟฟ์ละมั่งหลอดแก้วให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว, การซ่อมแซมสัตว์สตัฟฟ์รุ่นเก่าจากสวนสัตว์ดุสิตซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย ได้แก่ กระซู่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร และนกแต้วแล้วท้องดำ นอกจากนี้ ยังมีพะยูนน้อย “น้องมาเรียม” ซึ่งเสียชีวิตจากการกินขยะพลาสติกในท้องทะเลไทย โดย NSM เตรียมทำ Taxidermy เพื่อจัดแสดงและให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากยิ่งขึ้น และล่าสุด “ปลาออร์” (oarfish) หรือที่ถูกเรียกอีกชื่อคือ “ปลาพญานาค” เป็นปลาทะเลน้ำลึกตัวแรกที่จับได้ในทะเลสตูล ซึ่งถือเป็นรายงานแรกในทะเลไทย โดยมีการประสานจากสำนักงานประมงจังหวัดสตูล และถูกส่งต่อมาให้ NSM เพื่อนำมาเก็บรักษาเป็นสมบัติชาติ ซึ่งจะใช้เทคนิคการดองพร้อมเตรียมทำการศึกษาด้านอนุกรมวิธาน และจะถูกนำไปจัดแสดงผ่านนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในช่วงเดือน ส.ค. 2567” ผศ.ดร.รวิน อาจกล่าวได้ว่าคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาของ NSM ใหญ่และดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

NSM5478FocusG0154782FocusG0154852

ผศ.ดร.รวิน กล่าวด้วยว่า “NSM ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยี และนวัตกรรม เรามีหน้าที่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม โดยการนำงานศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติเหล่านี้มาถ่ายทอดผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงทางวิชาการ และใช้สำหรับการศึกษา วิจัย ให้กับบุคลทั่วไปได้เรียนรู้ ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ไปสู่ระดับสากล รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้และการเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ”