อพวช. มอบน้ำดื่ม และของใช้จำเป็น ให้แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วย COVID-19

อพวช. มอบน้ำดื่ม และของใช้จำเป็น ให้แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วย COVID-19

09-12-2021
 อพวช. มอบน้ำดื่ม และของใช้จำเป็น ให้แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วย COVID-19

12 พฤษภาคม 2564 /ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. มอบน้ำดื่ม และของใช้จำเป็น ให้แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วย COVID-19 และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยแพทย์ประจำโรงพยาบาลสนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบสิ่งของฯ ดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

S34677050

S34677049

S34677048

S34677047