ร่วมเป็นประธานเปิด "ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี" (Community Isolation)

ร่วมเป็นประธานเปิด "ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี" (Community Isolation)

09-12-2021
ร่วมเป็นประธานเปิด "ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี" (Community Isolation)

19 กรกฎาคม 2564 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ร่วมเป็นประธานเปิด "ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี" (Community Isolation) ณ อาคารเรือนพักนักวิทย์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดปทุมธานี , อพวช. , อำเภอคลองหลวง , องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองสี่ คลองห้า คลองหก คลองเจ็ด ,สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง และโรงพยาบาลคลองหลวง โดยจุดประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ดูแลฯ ดังกล่าว เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ หรือ มีอาการน้อย) ซึ่งอยู่ระหว่างการรอส่งต่อโรงพยาบาล และใช้เป็นสถานที่สำหรับดูแลกลุ่มคนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษระหว่างรอเตียง เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของการติดเชื้อของคนภายในครอบครัว และชุมชน จึงจำเป็นต้องแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้านนำมาพักคอยที่ศูนย์ดูแลฯ โดยผู้ป่วยโควิด-19 จะได้รับการดูแลประเมินอาการอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะทำการคัดกรองอาการ และดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อรอการนำส่งต่อไปรักษา ณ สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป

14420480389704

สำหรับเปิด "ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี" (Community Isolation) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น แบ่งเป็น
ชั้นที่ 1 ห้องทำงานและห้องพักแพทย์ และพยาบาล
ชั้นที่ 2 ห้องนอนผู้ป่วยหญิง จำนวน 16 ห้อง 64 เตียงนอน
ชั้นที่ 3 ห้องนอนผู้ชาย จำนวน 3 ห้อง 130 เตียงนอน
โดยทุกชั้นได้ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัย และไว้สื่อสารกับแพทย์ได้ตลอดเวลา

 

14420481315518

14420482049186

21181180841213798112757277099350250219223159n

21889707841217219512415135239901779340458485n