อพวช. ให้การต้อนรับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

อพวช. ให้การต้อนรับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

19-08-2023
สภาพัฒน์ 1

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ นางวรินภรณ์ นรเดชานนท์ ผู้อำนวยการกองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

สภาพัฒน์ 2สภาพัฒน์ 2สภาพัฒน์ 3สภาพัฒน์ 4สภาพัฒน์ 5สภาพัฒน์ 6สภาพัฒน์ 7สภาพัฒน์ 8สภาพัฒน์ 8