ร่วมกิจกรรม "อว. รวมใจ น้อมรำลึกในหลวง ร.9"

ร่วมกิจกรรม "อว. รวมใจ น้อมรำลึกในหลวง ร.9"

13-12-2021
ร่วมกิจกรรม "อว. รวมใจ น้อมรำลึกในหลวง ร.9"

13 ตุลาคม 2564 / ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และคณะผู้บริหาร อว. โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกิจกรรม "อว. รวมใจ น้อมรำลึกในหลวง ร.9"เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ร่วมกับหน่วยงานของ กระทรวง อว. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอย่างพร้อมเพรียงกัน (ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom) เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

 

LINEALBU10

LINEALBU110138

LINEAL0135

LINEALBUM10133

LINEALBUM2110132

LINEALBUM110131

S28819466