NSM เปิดความสนุกวิทย์ฯ ในงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.นครพนม"

NSM เปิดความสนุกวิทย์ฯ ในงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.นครพนม"

19-12-2023
NakhonNSM01

19 ธันวาคม 2566 /ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ให้การต้อนรับ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ในพิธีเปิดงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.นครพนม" พร้อมได้นำชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ซึ่งงานฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมพระแก้วโกมล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ.เรณูนคร จ.นครพนม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. หรือ เว็บไซต์ www.nsm.or.th

NakhonNSM012NakhonNSM012NakhonNSM014NakhonNSM015NakhonNSM016