อพวช. ส่งมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ยาฟ้าทลายโจร จำนวน 293 กล่อง

อพวช. ส่งมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ยาฟ้าทลายโจร จำนวน 293 กล่อง

18-02-2022
อพวช. ส่งมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ยาฟ้าทลายโจร จำนวน 293 กล่อง

23 ธันวาคม 2564 /ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ส่งมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ยาฟ้าทลายโจร จำนวน 293 กล่อง ถุงมือยางแบบแป้ง จำนวน 10 กล่อง และเสื้อยืด จำนวน 30 ตัว มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า เพื่อนำไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยมี นางลลิดา เสมกรรหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า และนางสาวชวิศา ทวิแสง พยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า จ.ปทุมธานี