อพวช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 3 ปี วันสถาปนากระทรวง อว.”

อพวช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 3 ปี วันสถาปนากระทรวง อว.”

03-05-2022
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4
ผอ.อพวช.

2 พฤษภาคม 2565/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน“ครบรอบ 3 ปี วันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” นำโดย ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. กรุงเทพฯ