ทีมเยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในการทดลองปล่อย “Cubesat”

ทีมเยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในการทดลองปล่อย “Cubesat”

13-12-2021
ทีมเยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในการทดลองปล่อย “Cubesat”

15 ตุลาคม 2564 /ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจ ทีมเยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในการทดลองปล่อย “Cubesat” ด้วยบอลลูนในระดับความสูง 300 - 500 เมตร ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Workshop “The Belt and Road Space Maker Camp Project” ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ส่งเสริมเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการพัฒนาดาวเทียม “Cubesat” ภายใต้โครงการ The 5th Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop จาก สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าว หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม และการมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติของเยาวชนไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่อไป

 

299A00501600x1067

299A99691600x1067

299A99521600x1067

299A01041600x1067

299A99461600x1067

299A01101600x1067

299A00371600x1067

299A00921600x1067

299A0072800x1200

299A00611600x1067

299A00411600x1067

299A00261600x1067

299A0034800x1200