เด็กไทยคว้าแชมป์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ณ เมืองดอร์ทมุนต์ ประเทศเยอรมนี

  เด็กไทยคว้าแชมป์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ณ เมืองดอร์ทมุนต์ ประเทศเยอรมนี

21-11-2022
Wro001

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนไทย คว้า 2 รางวัลใหญ่ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565  (World Robot Olympiad 2022) ในระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองดอร์ทมุนต์ ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีเยาวชนจาก 73 ประเทศ รวม 365 ทีมเข้าร่วมแข่งขันฯ ทั้งนี้ ผศ. ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายนิติ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ อพวช. และดร.นวลวรรณ  ชะอุ่ม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ประธานคณะกรรมการ การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ไปร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับน้อง ๆ เยาวชนตัวแทนประเทศไทย

Wro005Wro0031

ผลปรากฏว่าตัวแทนประเทศไทยคว้า 2 รางวัลใหญ่มาครองสำเร็จ ได้แก่

1.รางวัลชนะเลิศ ประเภท ROBOMISSION รุ่น Senior  ได้แก่ ทีม ThaiHerbGood

สมาชิกในทีม 1.นายปพนรัตน์ ฟูใจ 2.นายเขมินท์  พินิตเกียรติสกุล 3.ผู้ควบคุมทีม นายอรรถพล ชื่นกุล  

จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง

2.รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ROBOSPORTS  ได้แก่ ทีม PANYA ROBOT  

สมาชิกในทีม 1.นายโชติพิสุทธิ์ มงคลวิสุทธิ์ 2.นายพิสิษฐ์ มงควิสุทธิ์ 3.นายวรกร ฤกษ์สมถวิล 4.ผู้ควบคุมทีม นายปัญญาสนธิธรรม จากสถาบันปัญญาโรบอท กรุงเทพฯ

ปีนี้ประเทศไทยส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฯ รวมทั้งสิ้น 11 ทีม โดยการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ (World Robot Olympiad 2022) เป็นการแข่งขันออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ โดยใช้หุ่นยนต์จาก Lego Education มาทำการแข่งขันกันในระดับประเทศและนานาชาติ