NSM รับมอบภาพวาดวิทย์ฯ ด้านธรรมชาติ จาก อ.วิชัย มะลิกุล เก็บเป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการวิจัยและพัฒนานิทรรศการ

NSM รับมอบภาพวาดวิทย์ฯ ด้านธรรมชาติ จาก อ.วิชัย มะลิกุล เก็บเป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการวิจัยและพัฒนานิทรรศการ

15-05-2024
NS-01

15 พฤษภาคม ที่ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน อพวช. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM  และดร.นพรัตน์ เทพเทพา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบภาพวาดวิทยาศาสตร์ จากอาจารย์ วิชัย มะลิกุล จิตรกรนักกีฏวิทยา ผู้เชี่ยวชาญการวาดภาพเหมือนทางวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงจากสถาบันสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา โดยได้นำภาพวาดวิทยาศาสตร์สีน้ำมามอบให้กับ NSM ได้แก่ ภาพวาดผีเสื้อ จำนวน 17 ภาพ และหนังสือผีเสื้อ จำนวน 1 เล่ม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บเป็นเอกสารอ้างอิงในทางวิชาการ ประกอบงานวิจัย การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และนำไปให้ความรู้ด้านนิทรรศการในอนาคต ซึ่งถือเป็นภาพวาดวิทยาศาสตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจและคุณค่าด้านธรรมชาติวิทยาให้กับคนรุ่นหลังต่อไป พร้อมกันนี้ อาจารย์ วิชัย มะลิกุล ยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

NS-0102NS-0104NS-0105NS-0106NS-017