เสวนาทางวิชาการ เรื่อง รู้ทันพิษในชีวิตประจำวัน

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง รู้ทันพิษในชีวิตประจำวัน

07-12-2021
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง รู้ทันพิษในชีวิตประจำวัน

  นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นประธานเปิดงาน เสวนาทางวิชาการ เรื่อง รู้ทันพิษในชีวิตประจำวัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่มีพิษ ตลอดจนการป้องกันตัวให้รอดพ้นจากการได้รับพิษ หรือการรักษาเมื่อตัวเองได้รับพิษจากสิ่งมีชีวิตต่างๆ เหล่านั้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านมาให้ความรู้ภายในงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี