ดร.ชนินทร รอง ผอ.อพวช. ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา รมช.ศธ.

ดร.ชนินทร รอง ผอ.อพวช. ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา รมช.ศธ.

21-07-2023
พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2566 ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในงานพิธีมอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปี 2565 ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี