NSM ลงนามความร่วมมือกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้กับเยาวชน

NSM ลงนามความร่วมมือกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้กับเยาวชน

28-11-2023
NSMBB01

28 พฤศจิกายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ลงนามความร่วมมือกับ พลเรือตรีอนันท์ สุราวรรณ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อร่วมมือกันสื่อสารและสร้างทัศนคติเชิงบวกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้กับเยาวชน โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. ดร.พีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยศาสตร์ อพวช. พร้อมด้วย นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และนาวาเอก เจษฎา เหลืองวงษ์ รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมยูเรก้า ชั้น 2 สำนักงาน อพวช. พร้อมกันนี้ คณะจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

NSMBB0101NSMBB0102NSMBB0103NSMBB0104NSMBB0105NSMBB0106NSMBB0107