องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film #4) ภายใต้หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000.- บาท เปิดรับสมัครและร่วมส่งผลงาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 พฤษภาคม 2562

IMG 5493 1600x1066

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดเวทีเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และผู้สนใจได้พัฒนาทักษะในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า “ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์” ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film #4) ภายใต้หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ”วิทย์สนุก สุดขอบฟิล์ม” นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการรณรงค์ ปลูกฝัง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนตลอดจนคนไทยทุกคน ให้หันมาสนใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ และสร้างผลงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ “ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์” มากขึ้น ซึ่งจะเป็นบันไดสำคัญ ในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

IMG 5335 1600x1067

ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่าโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film #4) เป็นเวทีที่เปิดกว้างให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจการทำหนังสั้นได้แสดงความสามารถ โดยนำความรู้พื้นฐานและมุมมองทางวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสั้นวิทยาศาสตร์ ให้มีความยาว 8-10 นาที ภายใต้หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ”วิทย์สนุก สุดขอบฟิล์ม” เพื่อชิงรางวัลกว่า 300,000.-บาท โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) ประเภทอุดมศึกษา(เทียบเท่า) อายุไม่เกิน 25 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป สมาชิกของทีมไม่จำกัด เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา

IMG 5353 1600x1067

คุณพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) เปิดเผยว่า คนไทยทุกคนสามารถสร้างพลังในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำภาพยนตร์สั้นได้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดสด เผยแพร่เรื่องราว ความรู้ จินตนาการ แห่งความเป็นวิทยาศาสตร์ ที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคม วางฐานความรู้ให้กับประเทศไทย จึงได้จัดเวทีเพื่อเปิดพื้นที่และส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจได้พัฒนาทักษะในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า “ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์” โครงการ ฯ นี้ เป็นโครงการที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ให้การสนับสนุนด้านความรู้อย่างเต็มที่ เริ่มตั้งแต่การเปิดแถลงข่าวโครงการฯ ที่จัดให้มีการ พูดคุย GURU คนดัง หัวข้อเรื่อง“อยากทำหนังสั้นหรือคลิปให้ปัง ดังเปรี้ยงต้องทำอย่างไร”โดย คุณสรรัตน์ จิรบวรวิทสุทธ์ (กอล์ฟ นาคี) ผู้เขียนบทละคร“นาคี” คุณวิชชพัชร์ โกจิ๋ว (เดียว) ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง “แฟนฉัน” ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์ (ดร.ชิ้น) นักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และคุณศิรพันธ์ วัฒนจินดา (นุ่น) นักแสดงสาวที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมได้อย่างน่าชื่นชม

IMG 5387 1600x1067

นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรม Workshop สอนการผลิตหนังสั้นภายใต้ประเด็น “อยากทำหนังสั้นหรือคลิปให้ปัง ดังเปรี้ยง ต้องทำอย่างไร” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 10 ทีม กับผู้กำกับมืออาชีพ 5 ท่าน ได้แก่ คุณเชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ (เชิด) ผู้กำกับ “บ้านชนะใจ” คุณฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ (ยอร์ช) ผู้กำกับภาพยนตร์ “แสบสนิทศิษย์ส่ายหน้า” คุณสรยศ ประภาพันธ์ (ยศ) ผู้กำกับ “บุญเริ่ม” คุณบุญฤทธิ์ เวียงนนท์ (แคปเปอร์) ผู้กำกับ “Friends Shift” คุณบุญญวัฒน์ ธงทอง (ไผ่) ผู้กำกับซีรีส์ชุด “มิติรักผ่านเลนส์” และนักแสดงมืออาชีพ คุณภัทรากร ตั้งศุภกุล (พลอย) นักแสดงดาวรุ่ง ช่อง 3 ตลอดจนจัดให้มิจกรรมเดินสาย Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยทักษิณ

วิธีการรับสมัครและการส่งผลงาน
วิธีที่ 1 กรอกเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
32 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20 (พานิชกุล 1) ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วิธีที่ 2 ทาง Email : ssf4th@gmail.com
กรอกเอกสาร สแกนใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบลิงก์ซึ่งอัปโหลดคลิปผ่านทางเว็บไซต์ฝากไฟล์ต่างๆ

ติดตามข่าวสารได้ที่ : Facebook : Short Science Film
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
คุณโชติรส ทิมพัฒนพงษ์ 063-623-5415 Email: chotirose14rrsk@gmail.com
คุณศิริวรรณ โชติพรหม 061-8260026 / 080-1627336
คุณทิพพาภรณ์ ดิษยวณิช 090-9186655 / 081-6292901

 

IMG55191600x1066

IMG54741600x1067

IMG54491600x1067

IMG54401600x1067

IMG54261600x1067

IMG54251600x1067

IMG54171600x1067

IMG53791600x1067

IMG53691600x1067

IMG53241600x1067

IMG52901600x1067

IMG52681600x1067

IMG52861600x1067