อพวช. จัดอบรมเข้มข้น “เชิงปฏิบัติการการจัดการพิพิธภัณฑ์ 101”

อพวช. จัดอบรมเข้มข้น “เชิงปฏิบัติการการจัดการพิพิธภัณฑ์ 101”

28-03-2024
1

27 มีนาคม 2567 - ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นประธานเปิดการอบรม "เชิงปฏิบัติการการจัดการพิพิธภัณฑ์ 101" (Museum Management 101) พร้อมบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ และความภาคภูมิใจในการทำงานในพิพิธภัณฑ์" โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การวางแผนและการจัดการพิพิธภัณฑ์" พร้อมคณะผู้บริหาร อพวช. ร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จริงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง แก่บุคลากรด้านการศึกษาตามอัธยาศัย พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากทั่วประเทศ ให้สามารถการจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างครบวงจรและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

01

02030405060708