NSM ให้การต้อนรับ กรมการพลังงานทหาร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567

NSM ให้การต้อนรับ กรมการพลังงานทหาร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567

09-01-2024
NONO012

9 มกราคม 2567 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง อพวช. และนายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช. ให้การต้อนรับ พลโท อภิชาติ ไชยะดา เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567 ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงาน อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

SOSO012SOSO0103