เรื่องย่อ Finding

เรื่องย่อ Finding

07-12-2021
เรื่องย่อ  Finding

finding 425 600

Finding เด็กหญิงสาวตามล่าสมบัติจากลายแทงในสมุดคุณย่า 
   เด็กหญิงสาว (มิว) มีความฝันและตั้งใจว่าเมื่ออายุครบ 15 ปี จะตามไปเก็บสมบัติอันล้ำค่า ที่ผู้เป็นย่า ได้ซ่อนไว้ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยมีเพียงสมุดเล่มเก่าที่หน้าปกเป็นเลข 1 ซึ่งมีความหมายถึงการเริ่มต้น เพียงเล่มเดียวเท่านั้น สมบัตินี้ผู้เป็นย่าเตรียมไว้ให้ตั้งแต่”มิว”ยังเล็ก ซึ่งสมุดเก่าเล่มนั้น จะนำ “มิว” ไปสู่การหาสมบัติอันล้ำค่า ระหว่างตามหาสมบัติ “มิว” จะต้องพบกับความสงสัยและการเรียนรู้สิ่งต่างๆในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ก่อนจดบันทึกลงในสมุด ซึ่งเป็นเคล็ดลับการหาสมบัติที่ง่ายขึ้น ตามที่ ”ย่า” บอกไว้ จากนั้น “มิว” จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆอย่างมากมาย โดยต้องใช้สมองและไหวพริบ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้เป็นเจ้าของสมบัติล้ำค่า ซึ่ง “มิว” ทำสำเร็จ แต่เมื่อเห็นสมบัติล้ำค่าแล้ว กลับไม่ได้เป็นทรัพย์สินหรือเงินทอง...สมบัติล้ำค่าที่ “มิว” ตามหาอยู่นั้นคืออะไร และ”มิว” จะมีความรู้สึกอย่างไร เมื่อสมบัติล้ำค่าที่อุตสาห์ฝ่าฟันอุปสรรค หาใช่เงินทองไม่

   โดยทีม Caps Lock เป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทีมฯ มีความคาดหวังว่าการทำหนังสั้นเรื่องดังกล่าวออกมา จะกระตุ้นหรือเชิญชวนให้ผู้ชม โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประชาชน หันมาค้นคว้าหาความรู้ ใส่สมองของตัวเองอยู่สม่ำเสมอ เพราะความรู้มีอยู่ทุกที่รอบตัว หากมีการสังเกตหรือไหวพริบต่างๆ ความรู้ที่ได้มานั้นจะเป็นประสบการณ์ในการดำรงชีวิตต่อไป เพราะ “ความรู้ ไม่มีวันสิ้นสุด ความรู้คือสมบัติอันล้ำค่า” ที่ทุกคนต้องหา

Amuse and Amaze หนังสั้นเรื่อง Finding