อพวช. ร่วมพิธีรับมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ โครงการ Asian Herb in Space

อพวช. ร่วมพิธีรับมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ โครงการ Asian Herb in Space

21-12-2022
651221-1

20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม SD-601 อาคารสราญวิทย์ สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี / ดร.นพรัตน์ เทพเทพา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบต้นกล้าราชพฤกษ์ที่ปลูกโดยใช้เมล็ดที่ผ่านการท่องอวกาศนาน 7 เดือน และต้นกล้าราชพฤกษ์ปลูกโดยเมล็ดปกติ จาก ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย อพวช. จะนำมาปลูกต่อในพื้นที่บริเวณสวนป่า ภายในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. เพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการศึกษาเปรียบเทียบการเติบโตระหว่างต้นราชพฤกษ์อวกาศที่ปลูกด้วยเมล็ดจากอวกาศกับต้นราชพฤกษ์ที่ปลูกด้วยเมล็ดปกติ

651221-2651221-3651221-4