ผศ.ดร.รวินฯ ต้อนรับคณะเยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขัน ASPC 2023

ผศ.ดร.รวินฯ ต้อนรับคณะเยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขัน ASPC 2023

01-07-2023
ASNAM01

1 กรกฎาคม 2566 /ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนและคุณครูใน “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 9” (The 9th ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2023) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนและครูในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ห้องประชุมแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โดยการประกวดฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2566 ณ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ASNAM0102ASNAM0103ASNAM0104ASNAM0105ASNAM0106