อพวช. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลคลองหลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี

อพวช. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลคลองหลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี

27-05-2022
02

26 พฤษภาคม 2565 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลคลองหลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยมีนายอาณกร ศุภวรรธนางกูร นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลคลองหลวง และนางสาวสุภาพร สีสมุทร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

01