อพวช. จัดกิจกรรม "การแสดงทางวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่โรงเรียนและชุมชน"

อพวช. จัดกิจกรรม "การแสดงทางวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่โรงเรียนและชุมชน"

16-06-2022
03

 

16 มิถุนายน 2565 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรม "การแสดงทางวิทยาศาสตร์ อพวช.สู่โรงเรียนและชุมชน" เรื่อง วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต จำนวน 70 คน เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี จ.ปทุมธานี


005