NSM จับมือ NARIT ชวนคนไทยร่วมลดมลพิษ คืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลก เนื่องใน “วันสากลเพื่ออากาศสะอาดสำหรับท้องฟ้าที่สดใส”

NSM จับมือ NARIT ชวนคนไทยร่วมลดมลพิษ คืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลก เนื่องใน “วันสากลเพื่ออากาศสะอาดสำหรับท้องฟ้าที่สดใส”

07-09-2023
INTER0121

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม “International Day of Clean Air for blue skies” พร้อมเปิดตัว “นิทรรศการฝุ่นอะไร สู่ลมหายใจเรา” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณภาพอากาศและปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยในปัจจุบัน พร้อมชวนลดมลพิษและสร้างคุณภาพที่ดีทางอากาศนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อแก้ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

INTER0122

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “วันที่ 7 กันยายน ของทุกปี โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสากลเพื่ออากาศสะอาดสำหรับท้องฟ้าที่สดใส หรือ International Day of Clean Air for blue skies เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค ในการพัฒนาคุณภาพอากาศ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล การวิจัย และแบ่งปันแนวปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมา NSM ได้จัดทำกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนักด้านคุณภาพอากาศ ร่วมกับ NARIT มาอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ และการจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง “ทางเดินหายใจไร้ฝุ่น” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ โดยครั้งนี้ได้ร่วมกันพัฒนา “นิทรรศการฝุ่นอะไร สู่ลมหายใจเรา” ที่จะทำให้ทุกท่านเกิดความรู้ความเข้าใจด้านมลพิษอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศที่สะอาดต่อชีวิตของเราทุกคน พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรู้ถึงผลกระทบจากมลภาวะที่เป็นพิษ เพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมศึกษาที่น่าสนใจมาให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ซึ่งจะจัดแสดง ณ โซนดิน น้ำ อากาศ ภายในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า”

INTER0123

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กล่าวว่า “สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ดำเนินงานโครงการ Air Quality Awareness Raising under American-Thai Collaboration (AQAAT) ในการร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย รวมกว่า 30 โรงเรียน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณภาพอากาศ ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศไปยังชุมชนใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เราได้รับความร่วมมือจาก NSM ที่มาผนึกกำลังผ่านโครงการฯ ดังกล่าว ในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การพัฒนากิจกรรมและนิทรรศการมาตลอด รวมถึงกิจกรรม International Day of Clean Air for blue skies ที่ได้ร่วมกันจัดแสดง “นิทรรศการฝุ่นอะไร สู่ลมหายใจเรา” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณภาพอากาศแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ยังได้จัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “Silent Killer : PM นักฆ่าขนาดจิ๋ว” โดยมี ดร.ฐิฏาพร สุภาษี นักวิจัย สดร. พร้อมด้วยนายแพทย์ศรุต ประวิตรกุลวัฒน์ Influencer และเจ้าของช่อง Youtube: OuixZ และดร.รุ่งทิพย์ วงศ์เลอศักดิ์ นักวิชาการ อพวช. มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานฯ ดังกล่าว ซึ่งหวังว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ที่ช่วยสื่อสารไปยังเยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงอันตรายของปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และช่วยกันลดปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศในอนาคตของประเทศต่อไป”

INTER014INTER015INTER016INTER017