การพัฒนาบูรณาการร่วมกันในการร่วมมือด้านต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลคลองห้าและใกล้เคียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.ปทุมธานี

การพัฒนาบูรณาการร่วมกันในการร่วมมือด้านต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลคลองห้าและใกล้เคียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.ปทุมธานี

09-12-2021
การพัฒนาบูรณาการร่วมกันในการร่วมมือด้านต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลคลองห้าและใกล้เคียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.ปทุมธานี

16 ก.พ. 2564 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และเจ้าหน้าที่จาก อพวช. ร่วมประชุมหารือกับ คุณทินกร ทาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 3 ผู้แทนจากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี เพื่อบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลคลองห้าและใกล้เคียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.ปทุมธานี ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

13567213641164

13567213613324