เปิดนิทรรศการ “ถอดรหัสสายลับจิ๋ว 4.0” (Spy Kids)

เปิดนิทรรศการ “ถอดรหัสสายลับจิ๋ว 4.0” (Spy Kids)

08-12-2021
เปิดนิทรรศการ “ถอดรหัสสายลับจิ๋ว 4.0” (Spy Kids)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดนิทรรศการ “ถอดรหัสสายลับจิ๋ว 4.0” (Spy Kids) หวังสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการสวมบทบาทเป็นสายลับ พร้อมฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาการรหัส ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

IMG 1219 800x533

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “นิทรรศการ ถอดรหัสสายลับจิ๋ว 4.0 (Spy Kids) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของสายลับ ผ่านการสวมบทบาทเป็นสายลับ จากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเยาวชนจะได้เข้าใจและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ พร้อมปลูกฝังทักษะกระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อมให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับยุคดิจิทัลต่อไป” 

IMG 1248 800x533

            นิทรรศการดังกล่าว แบ่งเป็น 3 โซนคือ 1.) โซนฝึกทักษะการเป็นสายลับ ผู้เล่นจะได้ประสบการณ์ในการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่สายลับต้องมี อาทิ ทักษะการสังเกต ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ปลดล็อคด้วยการผสมแสงสี ปลดล็อคด้วยรหัสเสียง สืบจากขยะ ปลอมตัว และถอดรหัสด้วยสี 2.) โซนเทคโนโลยีเกี่ยวกับสายลับ การนำเสนออุปกรณ์ต่าง ๆ ของสายลับ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการและภารกิจที่ต่างกัน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ อุปกรณ์สำหรับสายลับ ชิ้นงานสายลับออนไลน์ ชิ้นงานขดลวดทดสอบสายลับ 3.) โซนเริ่มปฏิบัติภารกิจสายลับ การจำลองภารกิจการปฏิบัติงานของสายลับ ฝึกทักษะต่าง ๆ จากการจำลองเหตุการณ์และสถานที่ เพื่อให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กระจกสอบสวน ชิ้นงาน การหลบ หลีก หนี และถ่ายบัตรประจำตัวสายลับ

IMG 1235 800x533

            ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “ถอดรหัสสายลับจิ๋ว 4.0” (Spy Kids) สามารถไปชมกันได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทุกวันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 577 9999 หรือ www.nsm.or.th Facebook : NSMthailand

 

 

IMG1232800x533

IMG1264800x533

IMG1248800x533

IMG1261800x533

IMG1259800x533

IMG1252800x533

IMG1219800x533

IMG1228800x533

IMG1251800x533

IMG1254800x533

IMG1246800x533

IMG1242800x533

IMG1235800x533

IMG1233800x533

IMG1232800x533

IMG1264800x533

PrevNext

IMG1264800x533 IMG1248800x533 IMG1261800x533 IMG1259800x533 IMG1252800x533 IMG1219800x533 IMG1228800x533 IMG1251800x533 IMG1254800x533 IMG1246800x533 IMG1242800x533 IMG1235800x533 IMG1233800x533 IMG1232800x533