จัด “โครงการพลังนักศึกษา : สนุกอย่างมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์”

จัด “โครงการพลังนักศึกษา : สนุกอย่างมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์”

07-12-2021
จัด “โครงการพลังนักศึกษา : สนุกอย่างมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์”

ปทุมธานี /29 มีนาคม 2560 –นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (คนที่ 3 จากขวา) พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (คนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางอภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (คนที่ 2 จากขวา) พลเอกกิจพันธ์ ธัญชวนิช ผู้บริหาร บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 1 จากขวา) พลเอกณัฐเทพ สมคะเน กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) และนางปนัดดา ตัณฑเศรษฐี ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 1 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ จัด “โครงการพลังนักศึกษา : สนุกอย่างมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” ว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ผลิตสื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงประโยชน์จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี