อพวช. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจด้านพัฒนาองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 จาก สคร. “รวิน ระวิวงศ์” ผอ.ใหญ่ลั่นเดินหน้าสู่พิพิธภัณฑ์ระดับโลก

อพวช. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจด้านพัฒนาองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 จาก สคร. “รวิน ระวิวงศ์” ผอ.ใหญ่ลั่นเดินหน้าสู่พิพิธภัณฑ์ระดับโลก

09-12-2021
อพวช. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจด้านพัฒนาองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 จาก สคร. “รวิน ระวิวงศ์” ผอ.ใหญ่ลั่นเดินหน้าสู่พิพิธภัณฑ์ระดับโลก

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า กว่า 25 ปีแห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรของ อพวช. เพื่อทำหน้าที่เป็น “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ ผ่านพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ทำให้ในปี 2562 นี้ อพวช. สามารถคว้ารางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่น” ประเภท “รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม” ประจำปี 2562 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใน "งานประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น" หรือ SOE Award ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล HONOR THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION" เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

299A8706 001 800x533

ดร.รวินฯ กล่าวต่อว่า รางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน อพวช. เป็นอย่างยิ่ง ที่ต่างได้ทุ่มเททำงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สังคม เพื่อหวังจะให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมแห่งวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อนพนักงานของเราทุกคนทุ่มเทที่จะพัฒนาและยกระดับองค์กรของเราให้ทัดเทียมกับพิพิธภัณฑ์ระดับโลก เพื่อให้คนไทยทุกคนมีแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะเป็นที่คลองห้า ปทุมธานี หรือกับคาราวานวิทยาศาสตร์ของเราที่จัดแสดงไปทั่วประเทศ

299A8690 800x533

อพวช. มีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ถึง 4 แห่งตั้งอยู่บริเวณเทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี ซึ่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าที่เพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อเร็วๆนี้ และในอนาคตอันใกล้ อพวช. กำลังจะจัดสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตหรือ “ฟิวเจอร์เรียม” ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงทักษะทางอาชีพที่จำเป็นต้องมีในศตวรรษที่ 21 และในปี 2563 อพวช. จะเปิดดำเนินการจัตุรัสวิทยาศาสตร์อีก 3 แห่งที่กรุงเทพ เชียงใหม่ และนครราชสีมาอีกด้วย

ทั้งนี้ งานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น เป็นงานที่ สคร. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประกาศให้สาธารณชนและสังคมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นในด้านต่างๆ อันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป