NSM ร่วมจัดกิจกรรมปาฐกถา ดร.ปรีชา อมาตยกุล ประจำปี 2566 Science Talk หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กับโอกาสที่ท้าไทย”

NSM ร่วมจัดกิจกรรมปาฐกถา ดร.ปรีชา อมาตยกุล ประจำปี 2566 Science Talk หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กับโอกาสที่ท้าไทย”

19-06-2023
Talk001

16 มิถุนายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM และประธานมูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ อมาตยกุล ร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมปาฐกถา ดร.ปรีชา อมาตยกุล ประจำปี 2566  Science Talk หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กับโอกาสที่ท้าไทย” เพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยสนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการสร้างกิจกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับสาธารณะ ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพฯ

Talk002Talk003Talk003Talk005Talk006